Columbus, een
duurzame ontdekking

 

“We willen een voorbeeld zijn door
het te doen, niet door het te zeggen.”

Voorwoord

Columbus, een duurzame ontdekking

Met gepaste trots presenteren wij hierbij het derde MVO-jaarverslag van Columbus welke over het kalenderjaar 2020 is opgesteld. Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan dat de pandemie van Covid-19 de samenlevingen drastisch heeft ontwricht en een blijvende impact heeft veroorzaakt.

Op de grote vraag of de MVO activiteiten vanwege de uitbraak van het Coronavirus zijn vertraagd of dat deze dankzij het Coronavirus zijn versneld zien wij een duidelijke versterkte bewustwording en versnelling! Het besef van een goede gezondheid, juiste voeding en duurzaamheid bij consumenten en bedrijven, gekoppeld aan het dienen te behalen van klimaatdoelen leidt tot een bredere en snellere aanpak.

Ondanks alle negatieve invloeden heeft Columbus juist extra gebruik gemaakt van de nieuwe openingen en dit heeft gezorgd voor een fors lagere CO2 uitstoot. Dit zal ook in de toekomst op een structureel lager niveau blijven door aanpassingen van mobiliteit en thuiswerken. De compensatie van de uitstoot in CO2 is wederom via deelname aan  “Trees for all”  geneutraliseerd.

Bovenop de drie vergroende inkoopdossiers zijn nu vier inkooponderwerpen toegevoegd te weten;  Disposables, Kantoorartikelen, Krimpfolie en Wikkelfolie. In 2021 trachten we het verhoogde aantal van vier wederom toe te passen.

Met onze aangesloten leden en externe dienstverleners zijn succesvolle collectieve initiatieven ondernomen van informatie- en kennisdeling op het gebied van energie en vergroenen van inkooponderwerpen. Hierdoor blijft Columbus een structurele en constructieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de leden en een betere wereld.

De geïntroduceerde MVO-visie van Columbus blijft de komende jaren het baken om verdere bijdrage te leveren door middel van verduurzaming. Laten we dankzij de impact van Covid-19 de versnelde mogelijkheden gezamenlijk aanpakken en onze duurzame doelen blijven nastreven!

Wout van Groen

Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Wout van Groen
Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Slider 1
Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Slider 2
Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Slider 3
Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Slider 4

Over Columbus

Columbus is een collectieve inkoopcombinatie, in de vorm van een vereniging, die in 2002 werd opgericht door een aantal Nederlandse producenten van voedingsmiddelen. Momenteel telt de vereniging meer dan 25 leden welke ook buiten de voedingsmiddelenbranche werkzaam zijn. Stuk voor stuk toonaangevende bedrijven met sterke merken. Door het samenvoegen van inkoopvolume en het benutten van kennis en kunde binnen ons netwerk zijn wij in staat om significante besparingen voor onze leden te realiseren. Het inkooppakket bevat een breed scala aan grondstoffen, goederen en diensten.

Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Team

Van link naar rechts:
Marcel Guitoneau,
Wout van Groen,
Yolanda van der Veer,
Isabel van Moerkerk

Medewerkers Columbus

Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Grafiek medewerkers

Organogram Columbus

Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Organogram

Missie

Het verlagen van de integrale inkoopkosten en het vergroten van de waarde op het gebied van goederen en diensten voor onze leden. Door het bundelen van inkoopvolume, kennis, kunde en informatie zal de positie van onze leden op de inkoopmarkt verbeteren. Het doorlopend professionaliseren van het procurement proces en het verhogen van de kwaliteit van de betrokken medewerkers zorgen er voor dat Columbus wordt gezien als een belangrijke en betrouwbare ketenpartner.

Visie

De risico’s in de keten nemen toe en dienen gemanaged te worden. Met name volatiliteit van grondstofprijzen zal structureel een bedreiging vormen in combinatie met een relatief hoog prijsniveau en beperking van verkrijgbaarheid. Er is een toenemende druk op risicomanagement, werkkapitaal en kostenbeheersing in de hele keten. Door het overzichtelijk maken van de kosten en risico’s en hierop pro actief te anticiperen (door als collectief de inkoop professioneel te verrichten) leidt deze bundeling bij de leden tot de laagste kosten en hogere meerwaarde. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen zijn daarbij een voorwaarde.

Doelstelling

 

Onze doelstelling is om als collectieve inkoopcombinatie voor leden de concurrentiekracht te vergroten door inkoopvoordeel te genereren. Onze leden zijn trots omdat het lidmaatschap structurele voordelen biedt en omdat leveranciers Columbus zien als een volwaardige ketenpartner waarbij betrouwbaarheid, continuiteit, professionaliteit en duurzaamheid blijvend geborgd zijn.

Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Doelstelling
Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Kernwaarden

Kernwaarden

Wij geloven erin dat Columbus aan haar leden de mogelijkheid biedt om in een open en betrouwbare omgeving maximaal samen te werken waarbij deze constructieve verbindingen leiden tot het maken van krachtige, collectieve afspraken en het nakomen ervan. Binnen Columbus worden de positie en bijdrage van elk lid als waardevol beschouwd. Deze elementen worden vanuit het collectief verbonden. Deze verbindingen zullen ten grondslag liggen aan het handelen en bewegen binnen Columbus.

Online MVO Verslag Columbus Inkoop - PPP

Nieuwe MVO Missie 

Columbus wil samen met haar leden en leveranciers uitblinken op het gebied van duurzaam ketenmanagement en ondernemen.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om duurzaam ondernemerschap actief toe te passen en leden te inspireren een positieve bijdrage te leveren aan deze wereld door maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Circulaire inrichting

 

Columbus heeft ruim 15 jaar gebruik gemaakt van haar kantoormateriaal. Toen er vanwege uitbreiding werd gekozen om te verhuizen naar een grotere ruimte zijn er bewuste keuzes gemaakt hoe we met de kantoorinrichting en haar meubulair om wilden gaan. De inrichting van ons kantoor is met veel zorg gekozen. Circulariteit, licht, kleurgebruik, en gezondheid waren de sleutelwoorden.

Zo zijn onze bureaustoelen voor 96% recyclebaar. En al ons meubulair kunnen we laten refurbishen of laten terugkopen zodat het weer als volwaardig product een nieuw leven krijgt. Verder hebben we veel groen in onze ruimtes en kunnen we door middel van onze sta-bureaus regelmatig van houding veranderen. Helemaal van nu!

Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Circulaire Inrichting

Informatiesysteem Proactis

 

Columbus maakt gebruik van Proactis, het E-procurement systeem waarin de modules projectmanagement, sourcing en contractmanagement garant staan voor een uniforme en professionele werkwijze van onze leadbuyers.

Vanaf elke willekeurige computer met internetverbinding en een persoonlijke toegangscode is het mogelijk om in loggen. Het voordeel hiervan is dat leden direct inzicht hebben in projecten, tenders en contracten. Daarnaast is het systeem 24/7 beschikbaar. Een mooie stap in de richting van digitalisering en het terugdringen van print en papier.

Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Proactis

Columbus en haar duurzame ambities

 

Het verduurzamen van de inkoopdossiers en daarmee ook haar leveranciers. We hebben 35 inkoop dossiers welke worden verduurzaamd, startende met 3 dossiers in 2019. Dit doen we aan de hand van de Dutch Wheel.

Samen met het projectteam en de leveranciers ontwerpen we duurzame ideeën. Dit zetten we om in duurzame acties met als gevolg duurzame resultaten.

Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Infographic ontwikkelingen

Stakeholders interview Brilliant 

Marc Rosendahl aan het woord. 

Hoe is dit bewogen Corona jaar voor jullie geweest?

We zitten er nog middenin en het lukt ons tot op heden om alle klanten te kunnen blijven bedienen.

De strategie voor dit jaar is eerst veilig met elkaar de pandemie te boven komen. De organisatie klaarstomen voor de toekomst. En we willen ook graag blijven werken aan het vergroten van de leverbetrouwbaarheid en snelheid van leveren.

Wat betekent MVO voor jullie en hoe passen jullie dit toe?

Voor 2021 willen we, door te investeren in de circulaire economie,  minder afhankelijk worden van derden en dan met name van Azië.

Lees meer

Wij hebben vernomen dat jullie nieuwe bedrijfspand duurzaam wordt gebouwd, kun je hier wat meer over vertellen?

Wij bouwen volgens de BREEM-NL methodiek en we doen dat outstanding, 4* om zo een innovater te zijn. Duurzaamheid, werkplezier en toekomstbestendig zijn, dat is voor ons heel belangrijk!

Welke MVO voorbeelden van onze leden kunt je benoemen?

Dat zijn diverse inkoop initiatieven, besparingsmogelijkheden, gebruik van middelen, materialen en machines. Acties gericht op het reduceren van reinigingsmiddelen door inzet van professionele doseerapparatuur (o.a. bij BakeFive bakkerijen en Intersnack).

Ook het droog reinigen (zonder water of chemische producten) is één van de mooi verbeterprojecten voortkomend uit de  HygiëneScan van Brilliant.

Wat is je beeld van Columbus op MVO gebied?

Als we inzoomen op het MVI/MVO beleid van Columbus dan is het absoluut helder dat Columbus volop energie steekt in het motiveren van haar leden en haar partners/leveranciers om rekening te houden met het milieu en sociale aspecten van de producten die ingekocht worden.

  Marc Rosendahl – Brilliant

  Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Wasserij

  Duurzame krimpfolie

  De KIVO Plastics Groep wil een voortrekkende rol gaan spelen v.w.b. verduurzaming van plastic (krimp)folies. Dit doet KIVO d.m.v. inzet van folies die voor 50% uit gerecycleerde grondstoffen bestaan PCR(Post Consumer Waste). Qua kwaliteit en verwerking garandeert KIVO dezelfde kwaliteit als hun huidige folies.

  Wat is het voordeel van PCR-kunststof ten opzichte van virgin plastic? Hergebruik van plastic dat al reeds geproduceerd is, is niet alleen een kosteneffectief proces, maar ook een afvalverminderend proces. Het gebruik van PCR heeft ook nog indirecte voordelen. Hieronder ziet u alle voordelen op een rijtje:

  • Minder gebruik van fossiele grondstoffen
  • Vermindering van CO2-uitstoot tot wel 85%
  • Minder waterverbruik
  • Minder energieverbruik
  • Vermindering van de hoeveelheid afval
  • Kan na gebruik weer gerecycled worden
  • Het laat de consument zien dat merkeigenaren zich zorgen maken over de impact van hun productverpakking op het milieu
  • Het gebruik van PCR-kunststof helpt bij het creëren van een circulaire economie.

   

  Makkelijker het groene alternatief kiezen bij Lyreco

  Het voorbije jaar nam Columbus deel aan het Lyreco Sustainable Customer Programme.

  Dit betekent dat we in samenspraak met Lyreco voor 20 veelgebruikte artikelen een duurzamer alternatief hebben gezocht én gevonden.  Selectievoorwaarde daarbij was dat dit duurzame alternatief gelijkblijvend,- of lager in prijs moest zijn  maar hooguit slechts een minimale verhoging mocht hebben.   Elk Columbus lid die bestelt via de Lyreco website, wordt middels een pop-up geattendeerd op het groene alternatief van het betreffende product. Het is dan aan de besteller of er wordt gekozen voor het reguliere product of toch voor het duurzame groene alternatief. 

  Lees meer

  Inmiddels kunnen we concluderen dat in 2020 maar liefst  15% van de geplaatste orders een duurzaam groen artikel betreft.  Een mooi startresultaat maar wij willen dit graag in 2021 opschalen naar 25%!  Om dit resultaat te kunnen behalen kan ook jij kiezen voor het groenere alternatief. En wij zullen zorgdragen voor een groter aanbod duurzame producten.

  Om alle leden van Columbus te bedanken voor de inspanningen en engagement op het vlak van duurzaam inkopen hebben we het Lyreco Sustainable Customer certificaat ontvangen.

  We kijken er alvast naar uit om ook in de toekomst, samen met lyreco en de Columbusleden, verder te blijven werken aan een duurzaam inkoopbeleid!

  Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Carbon-Zero-Tree

  Columbus en haar duurzame compensatie ambities

   

  Ook Columbus heeft C02 uitstoot. Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken. Dit doen we door middel van het rijden in hybride en elektrische auto’s, flexibele werkplekken, thuiswerken en zo min mogelijk kilometers rijden. De uitstoot die ons dan nog rest, zo’n 27 ton CO2, willen we graag compenseren. Wij hebben hiervoor Trees for All voor uitgekozen. Ze helpen ons dat stuk wat we uitstoten ook gericht te compenseren in projecten waar wij in geloven.

  Emissie Inventaris 2020

  Scope 2

  Totaal scope 2, 27 ton CO2 6,64 CO2 per medewerker

  Bron conversiefactoren: c02emissiefactoren.nl, 2015-09-30

  Het Kibale bosproject van Trees for All

   

  Het Kibale National Park in Oeganda is een van de mooiste regenwouden in Oost Afrika met een enorme soortenrijkdom. Het park beslaat circa 800km2. Dat is ruim de helft van de provincie Utrecht.

  Je vindt er 375 soorten bontgekleurde vogels en 70 soorten zoogdieren. Waaronder de bedreigde franje aap en de chimpansee. Bomen kunnen er uitgroeien tot heuse woudreuzen van wel 50 meter. Bedenk hoeveel CO2 deze bomen in hun lange leven kunnen vastleggen!

  Helaas wordt deze groene oase bedreigd. Het bosoppervlak van Kibale is geslonken door ontbossing. Daarom is men enige jaren geleden gestart met herbebossing. Dit gebeurt samen met de lokale bevolking in de ontboste delen rondom het nog bestaande natuurbos. Trees for All helpt mee aan het herstel van het Kibale National Park.

  Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Trees for all

  MVO events Columbus

  Op 4 februari 2020 heeft Chris Bruijnes, directeur (KIDV) een presentatie gehouden bij Chrysal te Naarden met als thema “Van duurzaam verpakken naar verpakken voor duurzaamheid”.

   ‘’In mijn presentatie gaf ik een overzicht van de ontwikkelingen die thans lopen op het gebied van duurzaam verpakken, waarbij ik zowel de mogelijkheden als de valkuilen schets. Ook kwamen er een aantal tools aan bod, die in de markt worden gebruikt en hoe daar mee moet worden omgegaan. Tot slot ook  iets over het nationale en internationale beleid op dit terrein. Daarna was er ruim de tijd om vragen te stellen en interactief met elkaar mee te denken

    Op 10 september 2020 hebben we een interactieve sessie gehouden aangaande duurzame verpakkingen. Met als spreker Alex van Kuilenburg, Ecosystem manager Food bij Milgro.

   Hij gaf een presentatie over de recycleerbaarheid van verpakkingen.

   Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Alex van Kuilenburg – Milgro
   Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Slider 5
   Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Slider 6
   Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Slider 7
   Online MVO Verslag Columbus Inkoop - Slider 4

   MVO doe je samen

    

   Over de grenzen van de eigen organisatie is kijken en samenwerken een belangrijke werkwijze voor Columbus. Immers alleen ga je sneller, samen kom je verder. Strategische partnerschappen horen hier ook bij en we gaan graag de dialoog en samenwerking aan om toegevoegde waarde te creëren voor mens, milieu en maatschappij. Naast eerder genoemde stakeholders, werken we ook samen met o.a.:

   De Duurzame Adviseurs  |   NEVI kennisnetwerk

   Tevens maken wij gebruik van alle kennisdragers die bij onze leden werkzaam zijn. Ze houden ons scherp, motiveren en inspireren ons.

   Heb jij nog een duurzaam idee? Klik hier om het met ons te delen.

   Online MVO Verslag Columbus Inkoop - MVO Samenwerken

   Informatie over het MVO jaarverslag

    

   Commitment GRI
   Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

   Reikwijdte van het verslag
   Dit verslag betreft de activiteiten van Columbus in 2020. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

   Verslag frequentie
   Wij presenteren jaarlijks een verslag.

   Contact
   Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Wout van Groen, Algemeen Directeur of Isabel van Moerkerk, Project Coördinator MVO MVI.